رمان شب ممکن

محمدحسن شهسوارى به خلق آثار ادبى متفاوت و تدريس راهكارهاى رمان نويسى مدرن و خلاق شهره است.رمان " شب ممكن" او اولين بار در سال ١٣٨٨ منتشر شد و تا امروز شش بار تجديد چاپ شده است. بسيارى از صاحب نظران اين رمان را تنها رمان پست مدرن ايرانى مى دانند، به طورى كه در بسيارى از دانشگاه هاى كشور "شب ممكن" يك مثال معتبر براى تفهيم معناى پست مدرنيسم در ادبيات به دانشجويان است. در اين پرونده پنج يادداشت از منتقدان و مصاحبه اى كوتاه با نويسنده درباره اين رمان داشته ايم...

سخن دبیر پرونده

به‌تازگی چاپ ششم رمان شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری، به همت نشر چشمه به بازار نشر عرضه شده است. با وجود گذشت هشت سال از اولین نوبت چاپ این رمان ۱۶۰صفحه‌ای، هنوز از آن به منزله‌ی یکی از دقیق‌ترین رمان‌های مهندسی‌شده و نمونه‌ی قابل‌دفاع...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | یادداشت}

ببین تا چه زاید، شب آبستن است…

بازیابی مؤلفه‌های پست‌مدرنیستی شب ممکن (محمدحسن شهسواری)

کندوکاو در ویژگی‌های پست‌مدرنیستی هر اثر همواره کاری است دشوار و این دشواری به خوبی یا بدیِ اثر یا توانایی نویسنده در خلق اثر ربطی ندارد. این پیچیدگی از ذاتِ سیالِ «وضعیت» پست‌مدرن می‌آید. با همه‌ی این‌ها، این نوشتار می‌کوشد در دو بخش، چند...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | معرفی کتاب، نقد کتاب}

پست‌مدرنیته‌ی ممکن ایرانی

نگاهی به رمان شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری

شب ممکن یک رمان ۱۶۰صفحه‌ای پست‌مدرن ایرانی است، یک کل که نمی‌توان فصولش را به‌دلخواه از هم جدا کرد و هر تکه را به معنی دلخواه خود خواند و هر جا منطبق بر الگوهای ذهنی ما از پست‌مدرنیته بود، آفرین گفت و از دیگر...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | معرفی کتاب، نقد کتاب}

پنج روایت معتبر از نسبیت حقیقت

درباره‌ی رمان شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری

اولین سؤالی که بعد از خواندن آخرین کلمه‌ی شب ممکن و بستن کتاب به ذهنم رسید این بود که کدام واقعیت در ذهن نویسنده حقیقت اصلی بوده. اصلاً حقیقتی بوده؟ یا شاید بهتر باشد بگویم بین همه‌ی روایت‌های تخیلی نویسنده، کدام تخیل نزدیک‌تر است...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | معرفی کتاب، نقد کتاب}

داستان در آینه‌ی هزارتکه

یادداشتی بر رمان شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری

در رمان شب ممکن با یک روایت واحد با پنج راوی مختلف روبه‌رو هستیم: سه راوی درگیر ماجرا، یک راوی دانای کل که […]

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | معرفی کتاب، نقد کتاب}

مسری‌بودن دروغ و ابهام

نگاهی به رمان شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری

این رمان برای اولین بار در زمستان سال ۱۳۸۸ به‌چاپ رسید و تا زمستان ۱۳۹۰ پنج بار تجدید چاپ شد. به‌تازگی چاپ ششم آن به بازار نشر عرضه شده است. رمان شب ممکن در دسته‌ی رمان‌های پست‌مدرن قرار می‌گیرد و خلاصه‌ای بر آن نمی‌توان...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | معرفی کتاب، نقد کتاب}

بیش‌ترین مجوز کتاب‌هایم را در دوره‌ی آقای صفار هرندی گرفتم که سخت‌ترین دوران بود.

گفت‌وگو با محمدحسن شهسواری به بهانه‌ی چاپ ششم رمان شب ممکن

شب ممکن روایت‌های موازی را نشان می‌دهد. در آخر این رمان، نگاه راوی باید به یک نوع مهربانی و تساهل تبدیل شود. باید به این نتیجه برسیم که روایت هیچ کدام از ما نسبت به دیگری برتری ندارد. شاید روایت ما را آن مهری...

{ نوشته ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ذیل رمان شب ممکن | گفتگو}

حقوق مادی و معنوی مطالب این وب‌گاه برای الف‌یا محفوظ است. © 2017
ساخت نیمروز