در جستجوی زمان از دست رفته

احسان حسینی نسب

براستی که ما انسان را در رنج آفریدیم . سوره نود، آیه چهار

ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم

در جستجوی زمان از دست رفته 6

آلزایمر دارد. آلزایمر مثل ابری که تمام آسمانش را گرفته باشد و آفتاب را از آسمانش محروم کرده باشد، تمام مغزش را […]

{ نوشته ۴ فروردین ۱۳۹۶ | ذیل روایت بهار | روایت}

از مشرق عالم با «بنجامین باتن»

در جستجوی زمان از دست رفته 5

چهارپاره استخوان با قد خمیده، دست‌های چروکیده و موهای سفیدِ آبشار شده از زیر ململ روسری، دست گذاشته بر دیوار و راه […]

{ نوشته ۲ فروردین ۱۳۹۶ | ذیل روایت بهار | روایت}

آشفته‌خوابِ بیداربخت

در جستجوی زمان از دست رفته 4

چیزی افتاد و در تاریکی گفت: «دَرق!». طنین صدای سقوطش در تاریکی اطاق زنگ زد. ترسیدم. از خواب پریدم. مادر هم از […]

{ نوشته ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ | ذیل روایت | روایت}

مقنیان اندوه، مغنیان تنهایی

در جستجوی زمان از دست رفته 3

یک سر فنرِ بلند را فرو کرد در دهانه‌ی چاه مستراح. سرِ دیگر فنر را گذاشت در دستگاهی به قاعده‌ی یک چرخ […]

{ نوشته ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ | ذیل روایت | روایت بهار | روایت}

در خدمت و خیانتِ سفر مجردی

در جستجوی زمان از دست رفته 2

پیش از آنکه از جاده هراز بپیچم توی فرعی «رینه» و از پیچ و خم جاده‌ی خاکی‌اش بالا بیایم، سوگنامه‌ی شاهرخ مسکوب […]

{ نوشته ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ | ذیل روایت | روایت بهار | روایت}

از گاردِ سوار تا رینه و باقیِ ماجراها

در جستجوی زمان از دست رفته 1

آن دو نفر مشغول صحبت بودند که خوابم برده بود. داشتند درباره‌ی خدمت در گارد سواره با هم صحبت می‌کردند. قبل از […]

{ نوشته ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ | ذیل روایت بهار | روایت}

حقوق مادی و معنوی مطالب این وب‌گاه برای الف‌یا محفوظ است. © 2017
ساخت نیمروز