ما

مجله ی آنلاین ادبی « الفیا » ، مجله ی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان است که در حوزه ی داستان ، شعر و مستند نگاری قلم می زند.

مدیر مسوول: مهدی قزلی

سردبیر : ابراهیم اکبری دیزگاه

دبیر بخش مستند نگاری: میثم امیری

دبیر بخش اجرایی: مجتبا بیات

ویراستار: صحرا رشیدی

شالوده اصلی این مجله شامل سه بخش اساسی است :

  1. معرفی،توضیح،تفسیر و تبین آثار ادبی با رهیافت ادبیات
  2. توجه به همگرایی و همبستگی جریان های ادبی در کشور
  3. توجه به تشکیل و توسعه «روایت ایرانی» در ادبیات با تکیه بر فرهنگ ایرانی، اندیشه اسلامی و تفکر مدرن

حقوق مادی و معنوی مطالب این وب‌گاه برای الف‌یا محفوظ است. © 2017
ساخت نیمروز