زهره عارفی

زهره عارفی:کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی، نویسنده، منتقد ادبی، داورجشنواره کتاب سال و دیگر جشنواره‌ های داستانی، نویسنده مجموعه داستان «روی موج 14» و رمان «فرمان یازدهم».

Zohreharefi03@gmail.com

سخن دبیر پرونده

درباره‌ی پرونده‌ی رمان فیل‌ها

در این پرونده مصطفی پورنجاتی سعی کرده از زاویه دید ساختاری به این رمان بنگرد؛ در حالی که الاهه علی‌خانی محتوای این رمان را بررسیده است و زهره عارفی به سراغ درونمایه و نحوه نماد پردازی راوی این روایت داستانی رفته است. این میان...

{ نوشته ۹ بهمن ۱۳۹۵ | ذیل پرونده | یادداشت}

خوانش دینی از ادبیات داستانی معاصر

یادداشت دبیر پرونده

خوانش دینی می‌تواند نوعی خوانش ادبی باشد؛ خوانشی که می‌تواند از نگاه دین به کشف یا رصد معانی همسو با جهان‌شناسی دینی پنهان در لایه‌های متن برسد. در این پرونده سعی شده با این نگاه به سراغ ادبیات داستانی معاصر برویم. لذا لازم بود...

{ نوشته ۲۰ دی ۱۳۹۵ | ذیل پرونده | یادداشت}

دین پسربچه‌ها

خوانش‌ دینی با استفاده از نظریه‌ی تحلیل انتقادی گفتمان؛ با تکیه بر داستان رودخانه نوشته‌ی فلانری اوکانر

تا اوایل قرن بیستم، اندیشمندانْ زبان را وسیله‌ای برای بیان واقعیت‌ها می‌دانستند، اما مطالعه‌ی فلسفه‌ی زبان و مباحث هرمنوتیک نشان داد زبان است که واقعیت‌ها را می‌سازد. اگر این سخن لویی آلتوسر را بپذیریم که ساختار ایدئولوژی مانند ساختار زبان است، می‌توانیم بگوییم ما...

{ نوشته ۲۰ دی ۱۳۹۵ | ذیل پرونده | یادداشت}

بعد از یلدا

مستندنگاری شب یلدا در کافه‌کتاب ناشران

قرار شد ۲۹ آذر در کافه‌کتاب ناشران مجموع شویم و به استقبال یلدا برویم. یک‌دفعه به یاد حال‌وهوای شب‌های یلدایی افتادم که با خانم و آقاجان در گذشته‌های دور داشتیم، و هوس کردم که باز کاسه‌ی بلور بارفتن دورتادور اتاق پنج‌دری بچرخد و هر...

{ نوشته ۱۶ دی ۱۳۹۵ | ذیل روایت | روایت}

بشنو از من

یادداشتی بر خاطره‌نویسی

خاطره‌نگاری از انواع سبک‌های نوشتاری که همواره مورد اقبال خوانندگان بوده، خاطره‌‌نویسی است. «خاطره، رویدادی است که شایستگی ثبت و ماندگاری در […]

{ نوشته ۲ آبان ۱۳۹۵ | ذیل پرونده | یادداشت}

حقوق مادی و معنوی مطالب این وب‌گاه برای الف‌یا محفوظ است. © 2017
ساخت نیمروز