خانه / بایگانی برچسب: کانت

بایگانی برچسب: کانت

از رئالیسم تا مدرنیسم (۱): ریشه‌های فلسفی رئالیسم

مدرنیسم را که همزمان با شکل‌گیری سمبولیسم در جهان فرانسوی‌زبان، در بریتانیا و آمریکا ظهور کرد، واکنشی در برابر رئالیسم در ادبیات دانسته‌اند. اصیل دانستن واقعیت و دغدغۀ محاکات که از «بوطیقا»ی ارسطو همواره به اشکال گوناگون در قلمرو فلسفه و زیباشناسی سیطره داشته است، از نیمۀ قرن نوزدهم میلادی …

ادامه نوشته »

امکان رمان دینی

وقتی صحبت از امکان چیزی می شود بی تردید بحث فلسفی ست و تنها این فلسفه است که از امکان امور می گوید. «فیشته» در کتاب «تعلیم دانش» می گوید: «وقتی کانت از امکان تحقق تجربه صحبت کرد، بحث از تجربه شانیتی فلسفی یافت.» وقتی صحبت از امکان چیزی می شود از خود موضوع در فضای عقل متعارف فاصله می گیریم و وارد ساحت فلسفه می شویم.

ادامه نوشته »