خانه / علی کاکادزفولی

علی کاکادزفولی

مردی در تبعید ازلی

آشنایی من با نادر ابراهیمی تا چهار‌سال فقط محصور در اسمش بود. اسمی که پشت ویترین کتاب‌فروشی سرکوچه بر روی یک کتابِ آفتاب دیده‌ی رنگ ‌و رو رفته نقش بسته بود. روزهایی که سوار بر دوچرخه به دبیرستان می‌رفتم و نامش بی‌اختیار از امتداد نگاهم می‌گذشت. مردمک چشم‌هایم برای چهارسال …

ادامه نوشته »