خانه / بیژن ارژن

بیژن ارژن

صلۀ انار

شاید اولین خاطره‌ای است که روی کاغذ می‌آورم و اگر این زندگی مرا دگرگون نمی‌کرد شاید هیچ وقت دست به نوشتن این خط نمی‌زدم. موضوع از چند سال پیش آغاز شد؛ از زمانی که ازدواج کردیم و ثمرۀ این ازدواج پنج‌ساله، چیزی نبود جز دکتر رفتن‌های فراوان و خوردن انواع …

ادامه نوشته »