خانه / مریم جهانی

مریم جهانی

یک آدم سیاه؛ یک آدم خاکستری

کارون داستان «کوچه ابرهای گمشده»، همان‌قدر قابلیت ارجاع به جهان خارج داستانی را دارد که ممشاد؛ و البته این نه به معنای حضور ملموس و قابل‌درک کاراکترها است؛بلکه به مفهوم خلق متنی است که جهان‌بینی و نگرش نویسندۀ امروزی را به مصداقی‌ترین شیوۀ ممکن در معرض قضاوت قرار می‌دهد. ازآنجایی‌که …

ادامه نوشته »

از شیپوری‌ها

ننه‌جیران؛ گمان نکنم کسی او را بشناسد؛ یا لااقل اگر در کودکی‌های همۀ ما ننه‌جیرانی بوده، فقط من او را به خاطر می‌آورم. پیرزن هشتادسالۀ خمیده‌ای بود که عصا داشت؛ و یک قوز به بزرگی بالش رو شانه‌هاش و دماغی پخ که وقتی نفس می‌کشید، انگار کسی داشت جایی را …

ادامه نوشته »