خانه / مهدی یزدانی خرم

مهدی یزدانی خرم

حضور در غیاب

من قاسم هاشمی‌نژاد را نه دیدم و نه شناختی از او داشتم. دو سه بار تلفنی با او صحبت کردم. من قاسم هاشمی‌نژاد را در ۱۹ سالگی کشف کردم؛ فیل در تاریکی. کنار خیابان باران می‌آمد و طرف هم خیلی گران‌فروش بود. رمان را که خواندم تازه روزنامه‌نگاری را آغاز …

ادامه نوشته »