خانه / اسماعیل بنی‌اردلان

اسماعیل بنی‌اردلان

عالم خوش ایرانی

خوشبختانه توفیق داشتم که روزان و شبان با او دمخور بودم و خیلی خاطرات خوش داشتیم. وقتی می‌گوییم بزرگداشت یک نفر منظور چیست؟ رفتن به عالم او! شرح حال و خاطرات حاشیه‌ی کار هستند. او به کجا دعوت می‌کرد؟ در کجا سیر می کرد و در کجا زندگی می‌کرد؟ وقتی …

ادامه نوشته »