خانه / محسن احمدی

محسن احمدی

رشد هم‌پا!

اولش از خیلی وقت‌ها قبل شروع شد. همراه با ورود رسمی به جرگه‌‌‌‌ی متأهل‌ها. متأهلی، به امید و پشتوانه‌‌‌‌ی چندهزار تومان شهریه‌‌‌‌ی مراجع. شهرستان بودم و شهریه را از قم می‌گرفتم. اول هر ماه مثل یک بچه‌‌‌‌ی خوب، با عیال خداحافظی می‌کردم و می‌رفتم سر میدان خروجی شهر و نصف …

ادامه نوشته »