خانه / علی کرم زاده

علی کرم زاده

افتراق روح

استاد مثل هر روز درس را درست رأس ساعت شروع می‌کند. موضوع درس نظریه‌ی قبح عقاب بدون بیان است. با حوصله و بیان روان و صدای آرام نظریه را توضیح می‌دهد. طبق این نظریه عقلاء، مجازات کسی را که تکلیفی به او نرسیده و اطلاع و آگاهی از تکلیف نداشته …

ادامه نوشته »